GeografiaWiedzieć więcej

Co to jest efekt cieplarniany i jakie są jego przyczyny?

Naturalny efekt cieplarniany nie jest zły. Sprawdź co jest niebezpieczne

Efekt cieplarniany to zjawisko, którego źródłem mogą być naturalne procesy zachodzące w przyrodzie lub działalność człowieka. Polega ono na gromadzeniu się ciepła z promieniowania słonecznego oraz ciepła emitowanego przez Ziemię w dolnych warstwach atmosfery za sprawą gazów cieplarnianych zawartych w atmosferze. To z kolei przyczynia się do ogrzewania Ziemi oraz wzrostu temperatury na niej.

Efekt cieplarniany wywołany przez procesy naturalne jest zjawiskiem pozytywnym, które pozwala utrzymać średnią temperaturę Ziemi na poziomie 15℃. Gdyby nie efekt cieplarniany, życie na naszej planecie nie byłoby możliwe – a przynajmniej nie w takiej formie jak obecnie. Jednak nasilenie tego procesu w związku z działalnością człowieka w ostatnich 200 latach przyczyniło się do wystąpienia zjawiska globalnego ocieplenia, a stale rosnąca średnia temperatura powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Dlatego też konieczne jest jak najszybsze zahamowanie tego procesu.

Efekt cieplarniany – przyczyny zjawiska

Przyczyny efektu cieplarnianego dzieli się na dwie grupy:
działanie czynników naturalnych, które powodują emisję gazów cieplarnianych, głównie pary wodnej, dwutlenku węgla (CO2), podtlenku azotu (N2O), metanu (CH4), freonów (CNC), ozonu (O3). Do czynników tych należą np. wybuchy wulkanów, naturalna emisja CO2 przez rośliny, zwierzęta i ludzi, a także parowanie wilgoci z powierzchni Ziemi i zbiorników wodnych. Efekt cieplarniany jest też związany ze zwiększoną aktywnością słoneczną oraz ciepłem emitowanym przez Ziemię;
czynniki antropogeniczne (czyli spowodowane działalnością człowieka), które zwiększają produkcję i emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2, NO2, CH4 i CNC) oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Do tej grupy należą między innymi: produkcja energii z węgla i gazu ziemnego, transport wykorzystujący ropę naftową, intensywne rolnictwo oraz przemysł. Te czynniki przyczyniają się do pogłębiania problemu globalnego ocieplenia.

Jak powstaje efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany powstaje wskutek uwalniania się do atmosfery gazów cieplarnianych oraz pyłów. Zawieszone w atmosferze działają jak parasol i sprawiają, że część promieniowania słonecznego zostaje przez nie pochłonięta lub odbita. Z tego duża część dociera do powierzchni Ziemi, ogrzewając ją. Oprócz ciepła pozyskanego od Słońca Ziemia emituje również własne ciepło. Oba rodzaje tego ciepła są wielokrotnie odbijane przez warstwę gazów oraz Ziemię i kumulują się w okolicach naszej planety.

Efekt cieplarniany a globalne ocieplenie

Efekt cieplarniany sam w sobie jest zjawiskiem pozytywnym. Jednak spowodowane działalnością przemysłową człowieka, wzrastające stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze powoduje narastającą kumulację ciepła przy powierzchni Ziemi. W efekcie średnia temperatura globu sukcesywnie rośnie. To negatywne zjawisko, które niszczy równowagę w przyrodzie i zagraża jej bezpieczeństwu, nazywane jest właśnie globalnym ociepleniem.

Zobacz także:  Jakie są skutki kryzysu klimatycznego?