Bez kategorii

Co to jest dekadentyzm i postawa dekadencka? Na czym polegają?

Dekadentyzm to nurt światopoglądowy i artystyczny, charakterystyczny przede wszystkim dla przełomu XIX i XX wieku. Wtedy to zarówno filozofowie, jak i artyści wyrażali lęk przed tym, co przyniesie jutro. 

Dekadentów spotykamy przede wszystkim pod koniec XIX wieku, ale pojęcie to funkcjonowało już w wieku XVIII, a i dzisiaj bywa używane w kontekście lęku przed postępem technologicznym zagrażającym cywilizacji. 

Dekadentyzm – co to?

Samo pojęcie dekadentyzmu wywodzi się od francuskiego słowa décadence, które oznacza „chylenie się ku upadkowi” albo „schyłek”. Dekadentyzm narodził się w literaturze francuskiej w latach osiemdziesiątych XIX wieku, a z Francji rozprzestrzenił się na całą Europę, związany był z literaturą fin de siecle’u (końca wieku). W Polsce był wyraźnie widoczny w twórczości Młodej Polski. Ogólna definicja dekadentyzmu obejmuje:

  • postawę światopoglądową, filozoficzną, 
  • postawę artystyczną. 

Były one ze sobą ściśle połączone, obie rozwinęły się pod koniec XIX wieku, choć można byłoby uznać, że postawa estetyczna jest wynikiem tej światopoglądowej.  

Dekadentyzm – cechy

Postawę dekadencką charakteryzuje przede wszystkim:

  • lęk przed nowym, przed niechybną katastrofą,
  • przekonanie o schyłku pewnej epoki, 
  • przewartościowanie a nawet negacja dotychczasowych norm społecznych, wartości moralnych, autorytetów,
  • związany z tym irracjonalizm, pesymizm, emocjonalizm i ogólnie pojęta negacja.

Podstawy dla dekadentyzmu dała filozofia Arthura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego. Chodziło przede wszystkim o lęk przed postępem technicznym, który traktowano jako zagrożenie dla naturalnych więzi międzyludzkich, podmiotowości, indywidualności. Dekadentom towarzyszyło przekonanie o nadchodzącej zagładzie cywilizacji. Wierzono bowiem, że po okresie intensywnego rozwoju przychodzi obumieranie, stąd mowa o  zmierzchu kultury europejskiej, jej wartości moralnych i społecznych.

Dekadentyzm ujawnił się w twórczości symbolistów francuskich, modernistów, spośród których najważniejsi to Charles Baudelaire i Paul Verlaine. Akcentowali oni w swojej poezji:

  • rozpad uczuć, 
  • przekonanie o bezsensowności istnienia, braku celu
  • niewiarę w możliwość walki ze światem, 
  • przekonanie o niemocy twórczej.

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
Bez kategorii

Pojezierze Mazurskie i Mazurski Park Krajobrazowy. Ciekawostki i atrakcje

Pojezierze Mazurskie położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. Na jego obszarze w…
Bez kategorii

Na czym polega praca influencera? Jak i ile zarabia?

Duża rola mediów społecznościowych w naszym życiu sprawiła, że stały się…
Bez kategorii

Socjalne obietnice wyborcze. Skąd się biorą pieniądze na świadczenia?

Kto za nie płaci?