Język polski i literatura

Dekadentyzm w literaturze – założenia i przedstawiciele

Dekadentyzm w literaturze zdobył dominującą pozycję pod koniec wieku XIX. Było to związane z nasilającym się pesymizmem i obawą przed nowym stuleciem. 

Dekadenci uznawali, że sztuka to jedyny przejaw kultury, ale jednocześnie przekonani byli o własnej niemocy twórczej. 

Dekadentyzm w literaturze europejskiej

Dekadentyzm narodził się przede wszystkim we Francji. Najważniejszymi jego przedstawicielami byli: Charles Baudelaire i Paul Verlaine. Twórczość francuskich dekadentów wyróżniała literatura manifestująca:

 • pesymizm i brak wiary w życie, 
 • niechęć do nudnego, tradycyjnego, schematycznego życia, 
 • przeczucie nadchodzącej katastrofy, 
 • nihilizm czyli ogólnie pojętą negację, zniechęcenie, apatię, 
 • metafizyczny lęk zmieszany z fascynacją spirytyzmem. 

Dekadentyzm w literaturze Młodej Polski 

Mimo, że w Polsce nurt ten został przyjęty nieco chłodniej niż np. we Francji, dekadentyzm w utworach modernistów pojawiał się bardzo często. Wielu twórców młodopolskich sięgnęło po ten sposób prezentowania świata. W twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa pojawiał się:

 • inteligentny egocentryk, 
 • niezainteresowany mieszczańską moralnością i obyczajowością indywidualista, 
 • bohater pozbawiony pomysłu na życie, często popadający w apatię, odrętwienie, 
 • bohater przepełniony pesymizmem, a przy tym emocjonalny, wrażliwy.

Zobacz także: Młoda Polska – ramy czasowe, nurty, przedstawiciele, literatura

Dekadentyzm w literaturze – przykłady

Do najbardziej charakterystycznych przykładów utworów reprezentujących postawę dekadencką zalicza się:

 • Koniec wieku XIX, Nie wierzę w nic Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
 • Sny o potędze, Deszcz jesienny Leopolda Staffa, 
 • Requiem aeternam Stanisława Przybyszewskiego,
 • Dies irae Jana Kasprowicza,
 • Próchno Wacława Berenta.

Fot. Leon Wyczółkowski: Portret Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Muzeum Narodowe w Warszawie