Język polski i literaturaWiedzieć więcej

Co oznacza słowo „kwarantanna” i skąd się wzięło?

To słowo dotyczy nie tylko ludzi

Kwarantanna to procedura, która ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Może dotyczyć ludzi, ale też zwierząt, roślin czy towarów. W Polsce zasady kwarantanny reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.

Słowo „kwarantanna” pochodzi od włoskiego określenia quaranta giorni oznaczającego czterdzieści dni. Na taki okres poddawano odosobnieniu osoby, które w XIV wieku przybywały na tereny dzisiejszych Włoch. W ten sposób przeciwdziałano epidemiom.

Czemu służy kwarantanna?

Celem kwarantanny jest maksymalne ograniczenie kontaktów zdrowych osób z innymi, jeśli miały one styczność z zarazkami niebezpiecznych chorób, które można przenosić nawet wówczas, gdy nie ma się objawów zakażenia. Kwarantannę może zarządzić inspekcja sanitarna lub lekarz. Jej szczegółowe zasady określa się w zależności od sytuacji.
Pojęcie kwarantanny stosowane w odniesieniu do zwierząt ma takie samo znaczenie, jak w przypadku ludzi. Potocznie mówi się również np. o kwarantannie szczeniaka po szczepieniu. Wtedy jednak chodzi o odizolowanie czworonoga od potencjalnych źródeł zakażenia, ponieważ szczepionka czasowo obniża jego odporność na choroby.

Na czym polega kwarantanna?

W związku z pandemią COVID-19 zarządzono wprowadzanie 14-dniowej kwarantanny wobec tych, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem, a także wobec powracających z zagranicy. Muszą oni stosować się do poniższych zaleceń:

  • nie opuszczać domu (lub innego miejsca wyznaczonego przez odpowiednie służby), nawet po to, by pójść do sklepu czy na spacer z psem;
  • nie spotykać się z innymi osobami i nie zapraszać nikogo do siebie;
  • ograniczać kontakt ze współlokatorami, w miarę możliwości używając także innych naczyń czy korzystając z osobnej łazienki;
  • stosować się do takich zasad higieny, jak częste mycie rąk, dezynfekowanie blatów czy klamek;
  • monitorować swój stan zdrowia, udzielać informacji na jego temat na telefoniczne zapytanie pracowników inspekcji sanitarnej, a także niezwłocznie skontaktować się z nimi (lub – unikając transportu publicznego – zgłosić się do szpitala na oddział zakaźny) w razie niepokojących objawów.

Kwarantanny należy przestrzegać od chwili wydania zarządzenia, a złamanie jej zasad grozi mandatem karnym.
 

Zobacz także:  Czym jest stan zagrożenia epidemicznego?