Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Typy osobowości – jak je rozpoznać? Gdzie zrobić test na osobowość?

Typy osobowości to dla wielu praktyczna wskazówka, jak można się rozwijać w przyszłości. Nie ma lepszych lub gorszych osobowości. Każda ma swoje mocne i słabe strony. Jeśli je poznasz, będziesz mógł wykorzystać swoje zalety i walczyć ze słabościami.

Nie ma jednego testu na typ osobowości. Przedstawiamy ci trzy najpopularniejsze klasyfikacje.

4 typy osobowości

4 osobowości (określane też jako 4 typy charakteru) to najpopularniejszy i jednocześnie podstawowy test wskazujący dominujące cechy charakteru i sposób funkcjonowania danej osoby. Autorem tej klasyfikacji jest Hipokrates – grecki filozof. Po przeprowadzeniu testu wyboru, na podstawie twoich odpowiedzi można uznać, że jesteś:

 • sangwinikiem – optymistą, którym rządzą emocje, który potrzebuje mieć ludzi wokół siebie i robi wiele rzeczy jednocześnie;
 • melancholikiem – filozofem-myślicielem, perfekcjonistą, empatycznym i wrażliwym, ale bardzo często nisko oceniającym samego siebie;
 • cholerykiem – przywódcą, który ma ogrom energii, przez co jest bardzo impulsywny i dominujący;
 • flegmatykiem – powolnym, uważnym obserwatorem, który dostrzega więcej niż inni.

16 typów osobowości

16 osobowości to kategoryzacja przeprowadzona przez Isabel Briggs Myers i jej matkę Katherine Cook Briggs, stąd często test ten określa się jako Kwestionariusz Myers-Briggs lub skrótem MBTI. Test na 16 typów osobowości to rozszerzona wersja koncepcji psychologa Carla Gustava Junga, który takich typów wyznaczył 8. Typy te okazują się bardzo przydatne w definiowaniu przyszłości zawodowej, preferowanej formy pracy, zdolności, które warto rozwijać.

Typy osobowości w koncepcji Myers-Briggs wyznaczane są w oparciu o stosunek człowieka do następujących alternatyw:

 • ekstrawersja – E (skoncentrowanie na kontaktach ze światem zewnętrznym) czy introwersja – I (zainteresowanie własnym światem wewnętrznym),
 • poleganie na poznaniu – S (faktach, badaniach, doświadczeniach) czy intuicji – N (przekonaniach, przeczuciach),
 • decyzje oparte na myśleniu – T (logice, ogólnie przyjętym systemie wartości) czy odczuwaniu – F (subiektywnych wartościach i przekonaniach),
 • osądzanie – J (podejmowanie decyzji) czy obserwowanie – P (nieustanna otwartość na nowe informacje i doświadczenia).

Kombinacja wyborów w tych czterech parach daje 16 typów osobowości, czyli:

 • Administrator (ESTJ),
 • Adwokat (ESFJ),
 • Animator (ESTP),
 • Artysta (ISFP),
 • Doradca (ENFJ),
 • Dyrektor (ENTJ),
 • Entuzjasta (ENFP),
 • Idealista (INFP),
 • Innowator (ENTP),
 • Inspektor (ISTJ),
 • Logik (INTP),
 • Mentor (INFJ),
 • Opiekun (ISFJ),
 • Praktyk (ISTP),
 • Prezenter (ESFP),
 • Strateg (INTJ).

Test osobowości – kolory

Osobowość ma kolor? Według dr. Taylora Hartmana, autora książki „Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach” tak. Kolor osobowości ma być bowiem wyznacznikiem jej typu. Hartman wyróżnia następujące typy osobowości, którym odpowiadają konkretne cechy:

 • niebieski – w tej osobowości dominuje prywatność, introwertyzm,
 • biały – ta osobowość stawia na współpracę i wspólnotę z innymi,
 • czerwony – to osobowość władzy,
 • żółty – to osobowość, w której liczy się kreatywność, zabawa.

Zdaniem Hartmana każdy człowiek ma w sobie jeden z czterech motywów przewodnich (niebieski, biały, czerwony lub żółty). Nie oznacza to oczywiście, że nie ma także innych cech, które pasują do pozostałych kolorów. Chodzi o wskazanie dominującego koloru osobowości, ponieważ według Hartmana to on ma największy wpływ na sposób postępowania. Często tego typu test wykorzystuje się podczas doradztwa zawodowego, wskazywania potencjalnych zawodów i aktywności, w których sprawdzi się dana osoba. Np. przy dominującej czerwieni możesz w przyszłości myśleć o sobie jako o liderze grupy, dyrektorze, managerze, powinieneś więc rozwijać kompetencje związane z poznawaniem potrzeb innych, ale i planowaniem. Jeśli jesteś bardziej „żółty”, pewnie dobrze sprawdzisz się jako grafik, dziennikarz, autor reklam. Pamiętaj jednak, że taki test to tylko wskazówka, a nie wróżba na przyszłość. Wiele zależy od twojego zaangażowania i pracy.

Test na osobowość

Możesz sprawdzić się w każdej z tych trzech klasyfikacji. W Internecie dostępne są bardzo różne testy online, w ramach których możesz zdefiniować swój typ osobowości. Klasyfikacji jest znacznie więcej niż te przedstawione powyżej. Jednak test 4 i 16 osobowości oraz test kolorów są najpopularniejsze.

Jeśli zastanawiasz się, jak dalej poprowadzić swoją naukę, chcesz odkryć, w czym możesz się rozwijać czy pragniesz zaplanować swoją przyszłość w oparciu o swoją osobowość, skorzystaj z pomocy specjalisty. Test osobowości możesz wykonać u psychologa, dzięki czemu oprócz samego wyniku możesz liczyć na szczegółowe jego omówienie. Podczas rozmowy z psychologiem możesz wyjaśnić wiele swoich wątpliwości i przy okazji dowiedzieć się więcej o swojej osobowości.

Zaburzenia osobowości – co to?

Osobowość może się zmieniać, można nad nią cały czas pracować. Szlifować swoje mocne strony i walczyć z niedoskonałościami, słabościami, wadami. Niestety czasami w życiu z różnych powodów (często przykrych, traumatycznych wydarzeń) dochodzi do rozchwiania osobowości. Pojawić się mogą zaburzenia osobowości, w wyniku których dochodzi do wykształcenia cechy utrudniającej normalne funkcjonowanie. Do najczęstszych zaburzeń osobowości należą:

 • osobowość paranoiczna – wyróżnia się nadmierną podejrzliwością, przez co często działania są absurdalne i irracjonalne, w opinii danej osoby mają ją chronić przed atakiem ze strony innych;
 • osobowość schizoidalna – ludzie na nią cierpiący są indywidualistami, często zachowują się aspołecznie, nie nawiązują trwałych relacji, z reguły starają się żyć i pracować w pojedynkę;
 • osobowość unikająca – człowiek taki unika kontaktów społecznych, boi się bowiem krytyki i odrzucenia najczęściej z powodu bardzo niskiej samooceny;
 • osobowość zależna – wyróżnia się nadmierną niesamodzielnością, nie umie podejmować samodzielnych decyzji, wyrażać własnego zdania, nieustannie żąda wsparcia, pomocy i opieki;
 • osobowość borderline (z pogranicza) – dla ludzi o tej osobowości istnieje tylko cienka granica między miłością a nienawiścią, bardzo szybko są oni w stanie przechodzić od wielkiego optymizmu do skrajnego pesymizmu.

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Wolontariaty dla nastolatków. Gdzie można się udzielać?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, nie oczekując wynagrodzenia, niesie pomoc innym….
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Caritas Polska i WOŚP – jak działają największe fundacje charytatywne w Polsce?

W Polsce nie brakuje wielu ciekawych i wartościowych akcji charytatywnych prowadzonych…
CiekawostkiRelacje społeczneZdrowie

Rekordy WOŚP i ciekawostki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzech dekad zbiera pieniądze dla…
×
Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Cztery typy charakteru