BezpieczeństwoGeografia

Jakie są stopnie zagrożenia lawinowego i co oznaczają?

Stopnie zagrożenia lawinowego tworzą skalę, która pozwala określić poziom zagrożenia zejściem masy śniegu. W odniesieniu do niego rekomenduje się (bądź nie) porzucenie planów wyprawy w góry. 

Stopnie zagrożenia lawinowego w górach określa się na podstawie warunków atmosferycznych, które wpływają na mniejsze lub większe ryzyko zejścia lawiny śnieżnej.  

Zagrożenie lawinowe – skala ryzyka

Zagrożenia lawinowego nie warto lekceważyć. Informacje TOPR, GOPR oraz innych ośrodków związanych z bezpieczeństwem w górach to cenne wskazówki dla turystów, których przestrzeganie jest istotne, jeśli chcesz po górach poruszać się w sposób odpowiedzialny. TOPR zagrożenie lawinowe przedstawia w 5-stopniowej skali (jest to skala międzynarodowa). Ujmuje ona:

  • stabilność pokrywy śnieżnej, 
  • prawdopodobieństwo zejścia lawiny,
  • zalecenia dla ruchu osób. 

Zobacz także: Czym grozi lawina? Jak się zachować?

Ile jest stopni zagrożenia lawinowego?

Skala zagrożenia lawinowego jest 5-stopniowa. Im wyższy stopień, tym większe prawdopodobieństwo zejścia lawiny:

  • 1 stopień zagrożenia lawinowego: niski, ponieważ pokrywa śnieżna jest dobrze związana, a wyzwolenie jej zejścia możliwe jest jedynie przy dodatkowym obciążeniu, wyjście w góry jest bezpieczne, natomiast trzeba zachować ostrożność na bardzo stromych stokach;
  • 2 stopień zagrożenia lawinowego: umiarkowany, bo gdzieniegdzie pokrywa może być słabiej związana, zejście lawiny jest możliwe na stromych stokach, dlatego poruszanie się po górach wymaga oceny zagrożenia, dobrego wyboru trasy i zachowania środków bezpieczeństwa;
  • 3 stopień zagrożenia lawinowego: znaczny, ponieważ w większej liczbie miejsc pokrywa jest słabiej związana, co oznacza, że lawina może zejść nawet przy małym obciążeniu, warunki są więc w dużej mierze niekorzystne, tutaj wyjście w góry wymaga już dużego doświadczenia, trzeba unikać stromych stoków;
  • 4 stopień zagrożenia lawinowego: wysoki, pokrywa w dużej mierze jest słabo związana, więc nawet niewielkie obciążenie może oznaczać ryzyko zejścia lawiny, warunki uznaje się za zdecydowanie niekorzystne, zaleca się więc unikanie wyjść w wysokie góry (najlepiej z nich zrezygnować), pozostawać można jedynie na umiarkowanie stromych stokach;
  • 5 stopień zagrożenia lawinowego: bardzo wysoki, pokrywa jest niestabilna, co oznacza, że ryzyko samoistnych zejść masy śnieżnej jest wysokie; to warunki skrajnie niekorzystne, katastrofalne, dlatego zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry.

Źródła:

https://lawiny.topr.pl/grades

https://wspinanie.pl/2004/12/lawiny-poradnik-cz-1/

Fot. Adobe Stock