Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Rozwarstwienie społeczne, lęk, depresje, agresja – skutki rasizmu

Dyskryminacja powoduje ogromne spustoszenie. Nie dopuść do tego

Rasizm jest ideologią, w myśl której pewne grupy społeczne czują się lepsze od innych, roszczą sobie prawo do dominacji i szczególnych przywilejów. Tego rodzaju przekonania mają szereg negatywnych skutków, od krzywdy wyrządzonej jednostkom, po eksterminację całych nacji.

Choć rasizm jest zespołem bezpodstawnych, pseudonaukowych poglądów, wielokrotnie w historii zyskał rzesze zwolenników, przyczyniając się do takich zjawisk, jak niewolnictwo czy holocaust. Niestety, obecnie na świecie rasizm wciąż jest żywą ideologią, która godzi nie tylko w mniejszości rasowe, ale też etniczne, kulturowe, wyznaniowe czy seksualne.

Skutki rasizmu wczoraj i dziś

Grupy społeczne, przekonane o swojej wyższości, zabiegają o ochronę swoich dóbr i interesów kosztem innych ludzi. Na przykład z przeświadczenia, że rasa biała jest wartościowsza od innych, zrodziła się koncepcja, że jej mieszanie się z innymi grozi upadkiem cywilizacji i kultury. Skutkiem takiego założenia był nazizm i miliony ofiar II wojny światowej, a także segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych. Dziś zaś w wielu kręgach osoby heteroseksualne czują się lepsze od tych z kręgu LGBT. Panuje przekonanie, że ci drudzy stanowią zagrożenie dla tradycyjnych wartości, w tym typowego modelu rodziny. Dlatego lesbijki czy geje często są piętnowani, a ich związki w wielu krajach nie mają takich samych praw, jak małżeństwa.

Zagrożenia związane z rasizmem

Obecnie rasizm jest oficjalnie potępiony przez organizacje międzynarodowe. W Polsce jego przejawy są przestępstwami. W praktyce jednak wiele osób ma rasistowskie przekonania, które skutkują:

  • przejawami fizycznej agresji i przemocą psychiczną (w tym mową nienawiści),
  • dyskryminacją „obcych” na rynku pracy, ograniczaniem im dostępu do edukacji czy opieki zdrowotnej, co potęguje różnice w poziomie życia;
  • utrwalaniem nierówności ekonomicznych, które dla przedstawicieli mniejszości mogą oznaczać skrajne ubóstwo,
  • ogromnym poczuciem krzywdy, osamotnienia, depresją, a nawet samobójstwami osób, które piętnowane są tylko za to, że mają inny kolor skóry czy obcy akcent. Oprócz tego pojawia się również ich bunt i agresja, która jest skutkiem, a nie przyczyną dyskryminacji.

Zobacz także:  Jak przeciwdziałać rasizmowi? 

Polecane artykuły
Hobby i pasjeJęzyk polski i literaturaRelacje społeczne

Najpiękniejsze cytaty o wolontariacie

Wolontariusze to ludzie niezwykli. Poświęcają swój czas, niosąc pomoc potrzebującym ludziom…
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Wolontariat w schronisku – zajęcie dla prawdziwych miłośników zwierząt

Bezinteresowne pomaganie zwierzętom to bardzo szlachetne działanie. Szczególnie trudna i wymagająca…
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Wolontariat, czyli jakie przepisy regulują pracę wolontariuszy

Przed 1989 wolontariat znany był tylko w harcerstwie i organizacjach kościelnych….