Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Różne kolory skóry, poglądy, orientacje, wyznania. Czy cenimy różnorodność wokół nas?

Różnorodność to nasze bogactwo

Różnorodność to słowo, które oznacza współistnienie osób lub rzeczy o odmiennych cechach. Najczęściej rozpatruje się ją w kontekście wspólnego życia w jednym środowisku ludzi o różnych narodowościach, kolorach skóry, cechach fizycznych czy przekonaniach.

Traktowanie różnorodności jako naturalnego zjawiska stwarza nam szansę poznania poglądów i zachowań, których nie mielibyśmy możliwości zaobserwować w kręgu rodziny czy starych znajomych. Otwierając się na osoby inne od nas, możemy znaleźć ciekawych przyjaciół i poszerzyć swoje horyzonty.

 

Jak rozumieć różnorodność?

 

Odmienność wśród ludzi najczęściej oznacza różnorodność kulturową (dotyczącą określonych stylów życia) lub etniczną (związaną z przynależnością do różnych nacji). Z osobami o różnych poglądach i sposobach myślenia możemy spotkać się nawet lokalnie – podróżując z jednego regionu kraju do drugiego albo przenosząc się z miasta na wieś. W zależności od miejsca urodzenia czy zdobytego wykształcenia ludzie w rozmaity sposób reagują na te same sytuacje, innych słów używają, by wyrazić te same uczucia. Różnorodność dostrzeżemy też wśród osób należących do różnych ras czy wyznających odmienną wiarę. Mogą one mieć inne niż my wartości, a nawet inaczej interpretować otaczającą nas rzeczywistość. 

 

Czy warto cenić różnorodność?

 

Nie wszyscy potrafią akceptować odmienność. W przeszłości brak tolerancji dla różnorodności był np. przyczyną niewolnictwa, ograniczania praw kobiet czy przyczynkiem do wybuchu wojen. Nawet dziś sytuacja w Stanach Zjednoczonych dotycząca nierównego traktowania obywateli z powodu koloru ich skóry pokazuje, że problem jest nadal aktualny i poważny. Wciąż nie brak przypadków niechęci do osób, które wyróżniają się na tle większości – tęgich, chorych, mających inny kolor skóry czy wyrażających niepopularne poglądy. Ludzie, którzy reagują agresją na różnorodność, najczęściej postępują tak dlatego, że to, co obce i niezrozumiałe, wzbudza w nich lęk oraz poczucie zagrożenia. Najprostszym sposobem na pozbycie się niepokoju jest zatem lepsze poznanie osób, które są inne niż my. Często okazuje się wówczas, że w gruncie rzeczy wiele nas łączy. Ponadto, poznając ich punkt widzenia, możemy dowiedzieć się o zjawiskach, o których nie mieliśmy pojęcia. Odkrywając inne kultury czy światopoglądy, możemy lepiej zrozumieć świat i ludzi oraz poszerzyć zakres własnych zainteresowań. To droga nie tylko do otwartości, ale i mądrości.