BezpieczeństwoRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Przemoc w domu lub wśród rówieśników – gdzie szukać pomocy?

Jeśli doznajesz przemocy lub widzisz ją, szukaj pomocy! Nie jesteś sam

Przemoc to negatywne zjawisko, na które nie można się godzić. Niezależnie od tego, czy jest to przemoc słowna, czy fizyczna, czy ktoś jest długo nękany, czy przemocy doświadczył raz, zawsze może zwrócić się o pomoc do specjalistów i osób zaangażowanych w niesienie wsparcia dla ofiar.

Na przemoc nie należy się godzić. Nawet jeśli oprawca jest silniejszy, zawsze można szukać pomocy u innych.

Co to jest przemoc?

Definicja przemocy zakłada, że jest nią każdy czyn lub świadome niepodejmowanie jakichś działań, które prowadzi do narażenia innej osoby na niebezpieczeństwo. Chodzi tutaj zarówno o utratę zdrowia, zagrożenie życia, jak również wszystkie działania, które naruszają godność, nietykalność cielesną i wolność ofiary. Do takich działań nie zaliczamy tylko aktów fizycznych takich jak pobicie, lecz także przemoc na tle seksualnym oraz psychicznym. Jeśli ktoś nęka drugą osobę słownie, to już jest to przemoc, której należy się przeciwstawić lub zgłosić jej zaistnienie innej osobie, która może pomóc w takiej sytuacji. Przemocy nie doświadcza się tylko od starszych i silniejszych, nie tylko od obcych. Niestety czasami przemoc pojawia się wśród najbliższych członków rodziny, rzekomych przyjaciół lub rówieśników. Niezależnie od tego, kto i jak wyrządza nam krzywdę, należy się temu przeciwstawić. Każdy, kto jest świadkiem przemocy, również powinien o tym poinformować lub podjąć jakieś działania na rzecz pomocy ofierze.

Na jaką pomoc mogą liczyć ofiary przemocy?

Jeśli doświadczasz przemocy w szkole lub w domu, pierwszymi osobami, do których możesz się udać z prośbą o pomoc, są nauczyciele, wychowawca, psycholog szkolny. O atakach rówieśników należy powiedzieć rodzicom lub starszemu rodzeństwu. Jeśli jednak ktoś boi się rozmawiać z osobami, które zna, zawsze może zadzwonić do Telefonu Zaufania (116 123) lub Młodzieżowego Telefonu Zaufania (116 111). W gminach i dzielnicach istnieją także Punkty Informacyjno-Konsultacyjne dla ofiar przemocy oraz specjalne ośrodki wsparcia, które w trudnych sytuacjach oferują schronienie nawet przez pół roku.
 

Polecane artykuły
HistoriaŚwiat wokół nas

Czym jest Mossad?

Mimo stosunkowo krótkiej historii Mossad to jedna z najlepszych i najskuteczniejszych…
HistoriaŚwiat wokół nas

Czym jest Hamas? Historia organizacji

Hamas w tłumaczeniu z języka arabskiego dosłownie oznacza „zapał” lub „entuzjazm”….
Relacje społeczne

Podwójne standardy – jak nie być hipokrytą?

Podwójne standardy są domeną wielu osób. Oznacza to, że w stosunku…