Historia

Poznański Czerwiec 1956: przyczyny i skutki protestu

Poznański czerwiec 1956 to wydarzenie, które stało się symbolem walki o wolność i buntu przeciwko represjom komunistycznym. Jak do niego doszło? Poznaj przyczyny i skutki dramatycznej manifestacji, która rozpoczęła się 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu.

28 czerwca 1956 Poznań. Przyczyny protestu

Poznański czerwiec 1956 ma korzenie w realiach powojennej Polski. W latach 50., obywatele zmagali się z nieudolną polityką gospodarczą czasów PRL-u, sterowaną przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR). Partia narzuciła realizację tzw. planu sześcioletniego (1950-1955), kosztem pogarszających się warunków pracy i życia robotników. Efektem było zmniejszenie zarobków, obcinanie premii, wydłużanie godzin pracy, pogorszenie norm pracy i wzrost podatków. 

W ramach powojennych przemian komunistycznych partia i władza zmieniały również zasady funkcjonowania wsi. Likwidowano średnie i duże gospodarstwa rolne prywatnych właścicieli, zamieniając je na PGR-y (Państwowe Gospodarstwa Rolne). 

Władze likwidowały też lub ograniczały działalność prywatnych rzemieślników i wytwórców. 

To doprowadziło do wzrostu cen i braku wielu podstawowych produktów w sklepach. Narastał też terror służb bezpieczeństwa, które tłumiły wszelkie oznaki niezadowolenia obywateli różnych klas społecznych. 

Najtrudniejsza sytuacja w Polsce miała miejsce w Wielkopolsce i Poznaniu. Władze tłumaczyły to koniecznością rozwoju biedniejszych, zacofanych regionów Polski. 

Zmęczeni fatalną organizacją pracy i pogarszającymi się warunkami życia poznańscy robotnicy wielokrotnie protestowali i domagali się rozmów z zarządzającymi w zakładach pracy,  a także z władzami partyjnymi – regionalnymi i centralnymi w Warszawie. Rozmowy te kończyły się jednak fiaskiem. Bezpośrednią iskrą zapalną wydarzeń czerwcowych było fiasko rozmów delegacji poznańskich robotników  w Warszawie 26. czerwca 1956 roku. W efekcie 28 czerwca 1956 roku robotnicy w poznańskich firmach zdecydowali się na strajk, domagając się poprawy warunków pracy i podwyższenia płac. Czerwiec ’56 ma także podłoże polityczne – tłumienie przez władze komunistyczne praw obywatelskich i brak wolności słowa.

Poznański Czerwiec 1956 – skutki i następstwa dla Polski

W wyniku pacyfikacji czyli stłumienia demonstracji przez milicję i wojsko, zginęło kilkadziesiąt (najprawdopodobniej 58) osób, a na uczestników spadła fala represji. Manifestacja i wydarzenia mające miejsce po niej pokazały jednak, jak bardzo społeczeństwo nie zgadza się z rządami komunistycznymi PRL i wprowadzonym terrorem. W efekcie nastał okres politycznej „odwilży” jesienią 1956 roku. Aby uczcić ten zryw, od 2006 świętujemy Narodowy Dzień Pamięci Czerwca 1956.

Źródła

  1. Instytut Pamięci Narodowej: https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/40761,Agnieszka-Luczak-Poznanski-Czerwiec-1956.html , 
  2. 1956 Poznański Czerwiec – skutki: https://bliskopolski.pl/historia-polski/1956-poznanski-czerwiec/skutki/

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…
AktualnościHistoriaKultura i sztuka

Kiedy są andrzejki i jaka jest historia święta?

Każdy z nas na pewno wie, co to są i kiedy…