GeografiaHistoriaWiedzieć więcej

Jakie mamy mniejszości narodowe w Polsce?

Mniejszości narodowe w Polsce nie stanowią dużego odsetku ludności. Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku niecałe 1,7% mieszkańców kraju zadeklarowało inną narodowość niż polska, a 2,26% stwierdziło, że posiada narodowość polską i niepolską.

Mniejszości narodowych w Polsce nie ma wiele, ale niezależnie od tego mają one swoje prawa.

Mniejszości narodowe w Polsce – jakie są?

Za mniejszość narodową uznaje się grupę ludzi, która od większości mieszkańców danego kraju odróżnia się pochodzeniem, kulturą, historią, czasem także językiem. Z reguły mniejszość ta posiadała lub posiada własne państwo, czym różni się od mniejszości etnicznej.

W Polsce uznanych formalnie jest dziewięć mniejszości narodowych:

 • białoruska,
 • czeska,
 • litewska,
 • niemiecka,
 • ormiańska,
 • rosyjska,
 • słowacka,
 • ukraińska,
 • żydowska.

Czy wszystkie mniejszości narodowe w Polsce są oficjalne uznane?

Najliczniejsza mniejszość narodowa w Polsce to Niemcy (147814 osób). Bardzo liczna jest także mniejszość ukraińska (51001). Trzecia pod względem liczebności grupa to Białorusini (46787). Trzeba jednak pamiętać, że dane te pochodzą z roku 2011, a od tego czasu do Polski, szczególnie z Ukrainy i Białorusi, ze względów politycznych i ekonomicznych przyjeżdża coraz więcej osób.

Niestety nie wszystkie mniejszości narodowe w Polsce są oficjalnie uznane, co oznacza, że nie mogą oficjalnie walczyć o swoje prawa. Na specjalną ochronę ze strony organów państwa nie mogą liczyć m.in.:

 • Wietnamczycy,
 • Czeczeni,
 • Grecy,
 • Macedończycy.

Czy wiesz, że…
Ślązacy walczyli o to, by zostać uznanymi za mniejszość narodową, ale zostali potraktowani jako grupa etniczna współtworząca naród polski (tak jak Górale Podhalańscy czy Wielkopolanie) i z tego powodu uznano ich za mniejszość etniczną.

Mapa mniejszości narodowych w Polsce

Mniejszość niemiecka w Polsce mieszka w większości w okolicach Opola i na Śląsku. Z kolei Ukraińców można spotkać w różnych regionach kraju, przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, Podkarpaciu, Warmii i Mazurach. Białorusini zaś mieszkają głównie na Podlasiu.

Polecane artykuły
Język polski i literaturaKultura i sztukaWiedzieć więcej

Kolęda, pastorałka i piosenka świąteczna

Jaka jest różnica?
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…