Nauki ścisłeWiedzieć więcej

Design thinking – etapy, metody, złożenia

Metody i etapy design thinking są poukładane tak, aby w stosunkowo krótkim czasie pozwalały na budowanie konkretnych rozwiązań, prototypów, stawianie hipotez, które również szybko można byłoby zweryfikować. 

Metodologia design thinking opiera się na połączeniu potrzeb użytkowników, możliwości technologicznych i opłacalności. 

Design thinking – etapy pracy 

Metoda design thinking opiera się przede wszystkim na myśleniu projektowym, między dziedzinowym, kompleksowo odpowiadającym na złożone problemy, które rzadko kiedy mają jedno możliwie rozwiązanie. Aby dojść do możliwie najlepszego konceptu, sięga się po określone narzędzia design thinking dopasowane do trzech różnych etapów pracy:

  • koncentracji na użytkowniku – tutaj chodzi o zebranie możliwie jak najszerszej wiedzy o tym, jak wygląda problem, z czego wynika, jakie potrzeby generuje, 
  • kreatywnej współpracy – po ustaleniu problemu, który najczęściej jest złożony, do współpracy należy zaprosić różnych ekspertów, często reprezentujących odmienne specjalizacje i dziedziny, chodzi o spojrzenie na to samo zagadnienie z różnych perspektyw,
  • eksperymentów i testowania hipotez – w design thinking nie czeka się długo, tworzy się projekty, stawia tezy, buduje prototypy i sprawdza, co działa.  

Realne rozwiązania a metoda design thinking

Persona design thinking to bardzo ważny element myślenia projektowego. Wszystko zaczyna się od tego, aby znaleźć obraz osoby, z myślą o której tworzymy konkretne rozwiązania. Ważne tutaj są potrzeby, marzenia, oczekiwania, specyfika funkcjonowania danej grupy użytkowników itd. Rozwiązania mają być jednak nie tylko pożądane przez użytkowników, bo inaczej pozostaną w sferze projektów. W design thinking szybko przechodzi się więc do poszukiwania rozwiązań technologicznie wykonalnych i ekonomicznie opłacalnych. Docelowy projekt jest wypadkową potrzeb użytkowników, możliwości techniki i ekonomii.

Sprawdź przykłady, jak wykorzystać design thinking w pratyce.

Fot. Adobe Stock