CiekawostkiEkologiaGeografiaScan for FunŚwiat wokół nasWiedzieć więcej

Jak powstaje trąba powietrzna?

W związku ze zmianą klimatu może występować u nas coraz częściej

Trąba powietrzna to gwałtowny i niebezpieczny poziomy wir wiatru, za który odpowiedzialne są kłębiaste chmury deszczowe (cumulonimbus). Jest to naturalne zjawisko atmosferyczne, nazywane również tornadem. Dowiedz się, jak i dlaczego powstaje.

Trąby powietrzne, znane również jako tornada, to zjawisko pogodowe tworzące się z chmur burzowych cumulonimbus. Do tornada dochodzi w wyniku zderzenia mas chłodnego i gorącego powietrza, najczęściej przy jednoczesnym występowaniu nagłych wahań temperatury. Zjawisko to może występować zarówno nad terenem lądowym, jak i wodnym.

Tornado w Polsce – czy to powszechne zjawisko?

Trąby powietrzne nie są w Polsce jeszcze zbyt powszechne, ale pojawiają się coraz częściej. Choć zjawisko to spotykane jest praktycznie na każdym kontynencie, z wyjątkiem Antarktydy, najwięcej przypadków odnotowuje się w Stanach Zjednoczonych. Tam też tornada są najsilniejsze i powodują najwięcej szkód. W Polsce trąby powietrzne pojawiają się średnio kilkanaście razy w roku, zazwyczaj w okresie od maja do sierpnia. Przesuwające się tornado zrywa dachy, łamie drzewa i porywa wszystko, co jest w jego zasięgu, ale pas zniszczeń nie jest zbyt szeroki (ok. 250 metrów). Najgroźniejsze tornado w Polsce odnotowano w 2008 roku niedaleko Opola – prędkość wiatru przekraczała wtedy 330 km/h.

Jak powstaje trąba powietrzna?

Trąba powietrzna powstaje w wyniku zderzenia wilgotnych, ciepłych mas powietrza z suchymi i chłodnymi, które różnią się od siebie kierunkiem i prędkością wiatru.
Tornado może mieć różny rozmiar i różną siłę. Zwykle jest to zjawisko widoczne gołym okiem jako wirujący lej kondensacyjny, czyli charakterystyczny stożkowaty kształt, zwężający się ku dołowi, który powstaje w wyniku różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz trąby powietrznej. W dolnej części leja wirują zazwyczaj różnego rodzaju odłamki i pył.

Zobacz także:  Ocieplenie klimatu fakty i mity