Historia

Cechy Młodej Polski. Jak wyglądał przełom wieków?

Cechy Młodej Polski wpisują się w szersze zjawisko, jakim był europejski modernizm czy symbolizm, bowiem tak określano okres przełomu XIX i XX wieku. To wyjątkowo krótka, ale obfitująca w wiele zjawisk epoka. 

Ruch Młodej Polski to zjawisko analogiczne do Młodych Niemiec czy Młodych Włoch. W kontekście europejskim znacznie częściej używa się jednak określeń modernizm lub symbolizm. 

Ramy czasowe Młodej Polski

Ruch Młodej Polski obejmuje okres od roku 1890 do 1918, a więc momentu zakończenia I wojny światowej. W kontekście polskim ta druga data graniczna jest istotna także ze względu na odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. W kontekście europejskim daty modernizmu czy symbolizmu (innych, szerszych nazw Młodej Polski) obejmują analogiczny okres. 

Sztuka Młodej Polski

Najbardziej wyraziste kierunki artystyczne Młodej Polski to:

  • neoromantyzm – przedstawiciele Młodej Polski bardzo często czerpali inspirację z twórczości i literatury romantyków, przede wszystkim Juliusza Słowackiego (szczególnie z okresu mistycznego) oraz Cypriana Kamila Norwida;
  • symbolizm – zarówno literatura, jak i malarstwo Młodej Polski bardzo mocno bazują na rozbudowanej, nieoczywistej symbolice, która ma uruchamiać intuicję, pobudzać do rozważań metafizycznych itd.
  • ekspresjonizm – to prąd zakładający nakierowanie na emocje artysty tworzącego konkretne dzieło;
  • naturalizm – kierunek zakładający dosadne, pozbawione tabu, często obsceniczne portretowanie;
  • impresjonizm- kierunek, którego celem było uchwycenie w sztuce ulotności chwili, emocji, dynamiki ruchu 

Zobacz także: Literatura Młodej Polski

Filozofia Młodej Polski

Filozofowie Młodej Polski byli rozdarci między nadzieją związaną z nadchodzącym nowym wiekiem a poczuciem, że nadchodzi kres wielkiej epoki. Te nastroje przekuły się w dekadentyzm, charakterystyczny dla tzw. fin de siecle. Pojawiał się katastrofizm, pesymizm. Rosło zainteresowanie metafizyką, transcendencją, praktykami okultystycznymi.

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
Historia

Inspiracje: Kazimierz Nowak – polski podróżnik, który przejechał rowerem przez Afrykę

Kazimierz Nowak to wyjątkowy podróżnik, reporter, który w dwudziestoleciu międzywojennym przemierzył…
Historia

Inspiracje: Stefan Banach – polski matematyk, który podbił świat nauki

Stefan Banach był genialnym matematykiem. Był przy tym bardzo wytrwałym i…
CiekawostkiHistoria

Inspiracje: Zofia Stryjeńska - sława dwudziestolecia międzywojennego

Zofia Stryjeńska była jedną z najważniejszych polskich malarek z I połowy…