CiekawostkiGry i quizyWiedzieć więcej

Co to jest burza mózgów? W czym może pomóc?

Burza mózgów to dyskusja, której podstawowym celem jest wskazanie możliwie największej liczby pomysłów na rozwiązanie konkretnego problemu. Z tego bogactwa wybiera się potem ten najlepszy i go jeszcze bardziej udoskonala. 

Ćwiczenia z burzy mózgów to nie tylko sposób na rozwiązanie danego problemu, ale pobudzenie kreatywności i naukę otwartości.  

Burza mózgów – co to jest?

Metoda burzy mózgów jest znacznie starsza, niż mogłoby ci się wydawać. Wymyślił ją przedsiębiorca Alex Osborn, a szczegóły metody opublikował w książce Applied imagination w 1953 roku. Samą metodę stosował już podobno w 1939 roku. Miała ona wtedy służyć kreatywnemu rozwiązywaniu problemów biznesowych. Dzisiaj stosuje się ją w biznesie, nauce, a często także życiu codziennym. Można w ten sposób dojść do rozwiązania bardzo różnych problemów. 

Technika burzy mózgów polega na pracy i dyskusji w grupie. Uczestnicy takiej rozmowy zostają postawieni przed konkretnym problemem i spontanicznie, korzystając ze swojej wiedzy i wyobraźni, wymyślają rozwiązanie danego problemu. 

Na czym polega burza mózgów?

Burza mózgów ma swoje etapy, dzięki którym ze spontanicznej dyskusji często wyłaniają się bardzo konkretne rozwiązania. 

  • Uczestnikom zostaje przedstawiony problem do rozwiązania. 
  • Pojawiają się spontaniczne pomysły na jego rozwiązanie. 
  • Liderzy lub moderatorzy dyskusji pilnujący zasad burzy mózgów zachęcają uczestników do wskazania najbardziej potencjalnie skutecznych rozwiązań. 
  • Odbywa się jeszcze jedna dyskusja nad zawężoną grupą rozwiązań. 
  • Grupa wspólnie dochodzi do wyboru optymalnej ścieżki postępowania. 

Jakie zalety ma burza mózgów? 

Burza mózgów opiera się na wymyśleniu jak największej liczby pomysłów. W ramach dyskusji nie krytykuje się pomysłów innych, ale grupa wspólnie wybiera najlepsze pomysły i je udoskonala. Burza mózgów aktywizuje, pobudza do myślenia, otwiera kreatywność, a także uczy większej otwartości na różne pomysły, czasem te, które mogą się wydawać bezsensowne (a czasem okazują się genialne).

Fot. Adobe Stock