Język polski i literaturaWiedzieć więcej

Złoto dla wytrwałych – co to jest cierpliwość?

Dzięki niej osiągniesz sukces

Zgodnie ze słownikową definicją, cierpliwość to umiejętność wytrwałego oczekiwania na coś, znoszenia ze spokojem przeciwności losu czy przykrości, jakie zdarzają się na drodze do obranego celu. Ludzie z natury nie są cierpliwi, ale wiedząc, że cierpliwość popłaca, starają się jej nauczyć.

By lepiej zrozumieć, czym jest cierpliwość, można przyjrzeć się określeniom jej przeciwieństw. Słowa „porywczy” czy „w gorącej wodzie kąpany” oznaczają gwałtowne, spontaniczne, nieprzemyślane zachowania. Człowiek niecierpliwy nie potrafi działać spokojnie i systematycznie, a tylko w taki sposób można realizować skomplikowane przedsięwzięcia czy dalekosiężne plany.

 

Dlaczego warto być cierpliwym?

 

Nikt nie rodzi się cierpliwy. Instynktownie chcemy podejmować działania, które przynoszą natychmiastowy skutek, bo takie zachowanie służy przetrwaniu. Jednak już nasi praprzodkowie odkryli, że mogą żyć wygodniej i bezpieczniej, jeśli na realizację określonych celów przeznaczą więcej czasu. Tak rozwinęła się współczesna cywilizacja. Dzięki cierpliwości mamy np. telefony (ten wynalazek jest owocem prób i błędów kilku pokoleń naukowców) czy czekoladę (nie byłoby jej, gdyby ludzie nie opanowali uprawy kakaowców). Tylko cierpliwi ludzie mogą być muzykami (gra na instrumencie wymaga wielu lat nauki) albo odnoszącymi sukcesy sportowcami (ci osiągają doskonałą formę dzięki codziennym, żmudnym treningom).

 

Jak nauczyć się cierpliwości?

 

Cierpliwość można trenować tak, jak każdą umiejętność. By się jej nauczyć, możemy doskonalić się w określonej dyscyplinie sportu czy zająć się układaniem puzzli. Przede wszystkim jednak powinniśmy mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia. Myśl o osiągnięciu upragnionego celu motywuje do czekania, a często też znoszenia pewnych niewygód. Z czasem możemy odkryć, że cierpliwość jest nie tylko narzędziem w realizacji planów, ale też… przyjemnością! Przecież np. pokonywanie kolejnych poziomów ulubionej gry to czysta radość! Dążenie do celu bywa nawet milsze niż jego osiągnięcie, jeśli to, czym się zajmujemy, jest naszą prawdziwą pasją.
 

Fot. Adobe Stock