GeografiaWiedzieć więcej

Smog – co to za zjawisko?

Mgła? Dym?

Smog jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. Nazwa "smog" powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) oraz fog (mgła). 

Jakie są rodzaje smogu?
Smog kwaśny (typu londyńskiego) – występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia przy temperaturze -3 do 5 stopni Celsjusza, powoduje ograniczenie widoczności nawet do kilkudziesięciu metrów. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i pyły. Powoduje duszność, łzawienie, zaburzenie pracy układu krążenia, podrażnienia skóry oraz wywiera silne działanie korozyjne na środowisko.
Smog fotochemiczny (typu Los Angeles) – powstaje przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Powietrze ma brązowawe zabarwienia, dlatego też powoduje ograniczenie widoczności nawet do 1,6km! Głównymi zanieczyszczeniami są tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i nienasycone, ozon, pyły przemysłowe. Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza. Ani dym, ani mgła nie mają większego znaczenia.

Jakie są konsekwencje smogu? 
Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, gdyż są one czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory oraz przewlekłą chorobę płuc, jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci. 

Źrodło: wikipedia.org; portalwiedzy.onet.pl