Język polski i literatura

Co to jest neologizm? Jakie są rodzaje neologizmów?

Neologizmy to nowe słowa w języku. Sposobów ich powstawania jest wiele. Motywacje najczęściej są dwie: nazwanie nowych zjawisk lub stworzenie określonego, zaskakującego wrażenia w utworze artystycznym.

Neologizmy to jeden z najbardziej wyraźnych dowodów na to, że język się zmienia.  

Neologizm – co to?

Definicja neologizmu wyraźnie wskazuje, że jest to słowo lub związek nowy w języku, natomiast powstały w zgodzie z polskimi regułami słowotwórstwa. Jest to jeden z elementów szerszego zjawiska, jakim jest innowacja językowa. Neologizmy słowotwórcze, młodzieżowe słowa roku, a także wiele innych przykładów pokazuje, że język nie jest raz na zawsze dany, cały czas się zmienia. I to my, jako użytkownicy języka decydujemy o tym, w którym kierunku tej rozwój będzie przebiegał.  

Rodzaje neologizmów

Przykłady neologizmów artystycznych i obiegowych pokazują, jak różna może być motywacja tworzenia nowych słów. 

  • W przypadku neologizmów obiegowych mówimy o nowych słowach, które powstają, aby nazywać rzeczywistość wokół nas. Instagramerka, śpiulkolot, dwudzionek, jesieniara, alternatywka, parawaning i wiele innych słów powstaje w reakcji na konieczność nazywania nowych zjawisk wokół nas. 
  • W przypadku neologizmów poetyckich mowa przede wszystkim o  wykorzystaniu nowych słów dla lepszej, zaskakującej ekspresji lub też w celu nazwania zjawisk wyobrażonych, fikcyjnych.

Dostrzec można także przykłady neologizmów dziecięcych, czyli słów wymyślonych przez maluchy, które bez znajomości określonych słów starają sobie poradzić w danej sytuacji komunikacyjnej. Przykład? Ciastkarnia na określenie cukierni albo torbnik na listonosza.  

Neologizmy frazeologiczne, słowotwórcze, znaczeniowe

Wśród neologizmów obiegowych wyróżnić należy:

  • neologizmy słowotwórcze – powstające z istniejących już słów, cząstek znaczeniowych, przedrostków, końcówek: jadłodajnia, supergwiazda, bloger, plażing.
  • neologizmy frazeologiczne – nowatorskie, nieoczywiste związki słów już istniejących: bank margines społeczny, pirat drogowy.
  • neologizmy znaczeniowe – dobrze znane wyrazy używane w nowym znaczeniu: korek (jako zatłoczona jezdnia), wóz (potocznie samochód), komórka (telefon komórkowy).
  • pochodzące z obcych języków: peeling, selfie.

Fot. Adobe Stock