Kultura i sztuka

Jak wygląda procedura apostazji?

Przeprowadzenie apostazji w Kościele nie jest procesem prostym, bywa uciążliwe. Trzeba ją poprowadzić osobiście, nie można zrobić tego przez pełnomocnika. 

W Polsce proces apostazji może rozpocząć wyłącznie osoba pełnoletnia, w pełni świadoma swoich decyzji, a w niektórych państwach (np. Niemczech i Austrii) możliwe jest to już od 14. roku życia. Co ciekawe różnic w procedurach jest więcej.

Jak przebiega procedura apostazji?

Proces apostazji rozpoczyna się od złożenia osobiście pisemnego wniosku do parafii, do której osoba składająca wniosek o apostazję należy. Przesłanie wniosku pocztą tradycyjną albo elektroniczną powoduje, że zostaje on odrzucony. Kolejny etap to sprawdzenie przez proboszcza czy dokument apostazji sporządzony został prawidłowo i czy nie występuje potrzeba uzupełnienia dokumentów. 

Następnie odbywa się rozmowa z księdzem, która ma dwa główne cele. Po pierwsze chodzi o ustalenie, czy akt apostazji wynika z głębokiego przekonania tej osoby i faktycznej utraty wiary, a po drugie jest to próba odwiedzenia jej od tej decyzji. Kiedy ksiądz prowadzący rozmowę uzyska przekonanie, że apostazja jest uzasadniona, wtedy sprawę przekazuje do kurii biskupiej. 

Kiedy wniosek o apostazję zostaje zaakceptowany?

Apostazja staje się faktem po podpisaniu dokumentu przez biskupa i opatrzeniu go pieczęcią. Jednocześnie w księgach parafii i akcie chrztu dodaje się zapis, że osoba ta dokonała aktu apostazji. 

Akt apostazji nie doprowadza do anulowania dotychczas przyjętych sakramentów, czyli np. chrztu. Dlatego w księgach chrztu w danej parafii dodaje się jedynie uwagę o dokonanej apostazji, a dane osoby wpisywane są do księgi apostatów.

Apostazja nie niesie za sobą żadnych kosztów finansowych, nie wnosi się opłat ani za złożenie wniosku o apostazję, ani za poświadczenie dokonanej apostazji.

Zmiany w procedurze apostazji od 2016 roku

Od lutego 2016 wszedł w życie „Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła”. Na jego podstawie procedura apostazji została znacznie uproszczona. Do tej pory niezbędne było przedstawienie dwóch świadków, którzy mieli zaświadczyć, że złożony wniosek o apostazję jest uzasadniony. Od lutego 2016 roku świadkowie nie są wymagani. Wcześniej niezbędne były też dwie rozmowy z proboszczem, obecnie wystarczy jedna.

Fot. Adobe Stock