AktualnościŚwiat wokół nas

Co dla szkół, uczniów i rodziców oznacza nowelizacja prawa oświatowego?

Nowelizacja ustawy o prawie oświatowym popularnie określana jako „lex Czarnek” wzbudza dyskusję. Zmiany wprowadzone w ten najważniejszy dla prowadzenia edukacji w Polsce dokument będą miały przełożenie na codzienne działanie szkół. 

Najwięcej przy okazji lex Czarnek mówi się o kuratorach oświaty, natomiast w ustawie zmieniono nie tylko ich kompetencje, ale również kilka innych ważnych elementów.  

Lex Czarnek a nauka na odległość

Proponowana przez ministra edukacji nowelizacja ustawy o prawie oświatowym wprowadza regulację dotyczącą nauki zdalnej lub innej formy nauki na odległość. Do tej pory regulowały to wyłącznie rozporządzenia. Teraz, zgodnie z proponowaną ustawą, nauka na odległość musi zostać zorganizowana w sytuacji gdy zajęcia są zawieszone na dłużej niż dwa dni. W ten sposób szkoły mają precyzyjne wskazanie, kiedy muszą wprowadzić naukę zdalną lub nauczyciele muszą uczniom zadać prace samodzielne. Ustawa nie reguluje jednak form nauki na odległość. 

Kurator oświaty i jego kompetencje

Najwięcej dyskusji wywołują zapisy lex Czarnek dotyczące roli kuratorów powoływanych na wniosek wojewody przez ministra. Kompetencje kuratorów zostają znacząco zwiększone.

  • Kurator może złożyć wniosek do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Powód? Niestosowanie się dyrektora do zaleceń kuratora. 
  • Zalecenia kuratora mogą dotyczyć każdego aspektu działania szkoły. 
  • Dyrektor szkoły na dwa miesiące przed wprowadzeniem zajęć prowadzonych przez zewnętrzne stowarzyszenia lub organizacje będzie musiał na to uzyskać zgodę kuratora. 
  • Z kolei wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast nie będą mogli w trakcie roku odwołać dyrektora szkoły bez zgody kuratora lub ministra.  

Zajęcia dodatkowe

Oprócz tego, że zajęcia dodatkowe prowadzone przez organizacje zewnętrzne będą musiały zostać zaakceptowane przez kuratora, będzie na nie potrzebna pisemna zgoda rodzica. Każdy uczeń, który będzie chciał do takich zajęć dołączyć, będzie musiał przedstawić na to pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. To w połączeniu z koniecznością aprobaty zajęć przez kuratora wiele osób odbiera jako próbę odrzucania zajęć o życiu seksualnym i świadomym rodzicielstwie. 

Ministerstwo zaś argumentuje, że celem jest ochrona dzieci i rodziców przed słabej jakości zajęciami dodatkowymi.

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
CiekawostkiRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Pokolenie Y, czyli kim są milenialsi?

Pokolenie Y nazywane również millennials lub w spolszczonej wersji – milenials,…
EkologiaŚwiat wokół nas

Gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem – dlaczego musimy je chronić?

Główną i największą przyczyną tego, że wiele gatunków zwierząt na świecie…
CiekawostkiEkologiaŚwiat wokół nas

16 marca - Dzień Pandy Wielkiej. Dlaczego go obchodzimy?

Panda to zwierzę symboliczne. Od około połowy XX wieku panda była…