Historia i społeczeństwo

Czym są dane osobowe i dlaczego podlegają ochronie?

Dane osobowe są bardzo pożądanym towarem. Dlaczego towarem? Otóż obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem handlu danymi osobowymi. Szczególnie pożądają ich przedstawiciele różnego rodzaju firm, które chcą bezpośrednio dotrzeć do potencjalnych klientów. Zgadzając się na przetwarzanie danych osobowych (na przykład zakładając karty lojalnościowe w sklepach) zawsze sprawdzajmy, w jakim celu będą przetwarzane i kto będzie miał do nich dostęp.

Sprawa danych osobowych stała się tematem bardzo popularnym, zwłaszcza po wprowadzeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przyjętego przez Parlament Europejski, zwanego w skrócie RODO.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwolą zidentyfikować konkretną osobę. Co ważne i dość problematyczne zarazem, ustawa RODO nie wskazuje precyzyjnie, co jest daną osobową. Uznanie, czy informacja jest daną osobową, czy nie zależy często od kontekstu sytuacyjnego. Wydaje się, że podstawowymi danymi osobowymi są imię i nazwisko, ale niekoniecznie. Jeśli ktoś funkcjonuje w małej zbiorowości i ma bardzo charakterystyczne nazwisko, to jego identyfikacja nie stanowi problemu. Z drugiej strony, jeśli dana osoba nazywa się np. Jan Kowalski i wiemy tylko, że mieszka w Polsce, to taka informacja nie będzie daną osobową. Dane wrażliwe, czyli inne informacje, które mogą stanowić dane osobowe, to PESEL, miejsce zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia, płeć czy informacje o stanie zdrowia.

Dlaczego dane osobowe podlegają ochronie?

Dane osobowe warto chronić. Jeśli nie chcemy odbierać wielu połączeń telefonicznych od różnych firm z niechcianymi ofertami czy borykać się z problemem spamu w mailu, to musimy się przed tym zabezpieczyć. Co gorsza, niektóre firmy handlują między sobą danymi osobowymi, więc nieopatrzne przekazanie ich jednemu podmiotowi może skończyć się prawdziwą lawiną niechcianych kontaktów. Taka sytuacja to oczywiście tylko pewna niedogodność. Utrata tych ważnych informacji może grozić dużo poważniejszymi konsekwencjami, z których najczęstsze to wyłudzenie kredytu na podstawie skradzionych danych osobowych.

Zobacz także:  Czym jest wyłudzanie informacji

 

Polecane artykuły
Historia i społeczeństwo

Czym są kompetencje społeczne, do czego są potrzebne i jak je rozwijać?

Kompetencje społeczne umożliwiają nam zrozumienie innych, nawiązywanie przyjaźni, działanie w zespole czy rozwiązywanie konfliktów. Umiejętności te nabywamy przez całe życie poprzez każdą…
Historia i społeczeństwo

Co to jest perswazja i jakimi rządzi się prawami?

Perswazja to wywieranie wpływu na ludzkie postawy czy zachowania. Osoba przeświadczona o słuszności pewnej idei może korzystać z siły perswazji, by przekonać…
Historia i społeczeństwo

Społeczeństwo obywatelskie – wspólne działanie w ważnej sprawie

W skład społeczeństwa obywatelskiego wchodzą pojedyncze osoby, ale też organizacje pozarządowe, ruchy społeczne i religijne, związki zawodowe itp. Jeśli ludzie, których łączy…