Gospodarka i finanseŚwiat wokół nas

Czy 500+ powinno być dla wszystkich?

Ten temat wywołuje wiele dyskusji

Program 500 plus budzi wiele kontrowersji. Przede wszystkim eksperci mają wątpliwości, czy pieniądze powinny trafiać do wszystkich rodzin, nawet tych najzamożniejszych. Dyskusja dotyczy też tego, czy świadczenie to powinno przekazywać się w gotówce, czy też w postaci specjalnych bonów towarowych.

W ostatnim czasie program 500 plus rozszerzony został o dwie kolejne grupy – niepełnosprawnych i emerytów. Mogą oni ubiegać się o to świadczenie, jeśli nie są w stanie samodzielnie egzystować.

500 plus – jak zmieniał się ten program?

Program 500 plus ulega ciągłym zmianom. Początkowo świadczenie dotyczyło tylko drugiego i kolejnych dzieci. Od lipca 2019 roku wprowadzono nowelizację ustawy, która przyznała uprawnienia do świadczenia również rodzicom posiadającym jedno dziecko. Praktycznie od początku realizacji programu trwały ożywione dyskusje, czy świadczenie to powinni otrzymywać wszyscy, czy też tylko rodziny o najniższych dochodach. Innym polem do dyskusji jest propozycja przekazywania tego świadczenia części rodzin w postaci bonu towarowego. Miałoby to dotyczyć rodziców, co do których jest podejrzenie, że pieniądze wydają niezgodnie z przeznaczeniem – np. na alkohol czy papierosy.

Inne grupy objęte programem 500 plus

W lipcu 2019 r. sejm uchwalił ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia 500+ również osobom niepełnosprawnym. Świadczenie to mogą otrzymywać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Aby otrzymywać comiesięczne świadczenie, trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa weszła w życie 1 października 2019 r. Świadczenie 500 plus przeznaczone jest również dla emerytów. Mogą ubiegać się o nie seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny, a ich dochód nie przekracza 1600 zł, z tym że całe 500 zł otrzymają osoby, których dochód nie przekracza 1100 zł, natomiast osoby o dochodach z przedziału ponad 1100 zł do poniżej 1600 zł otrzymają wyrównanie, tak aby kwota ich dochodów wyniosła w sumie 1600 zł.
Zobacz także:  500 plus a motywacja powrotu do pracy

Polecane artykuły
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Caritas Polska i WOŚP – jak działają największe fundacje charytatywne w Polsce?

W Polsce nie brakuje wielu ciekawych i wartościowych akcji charytatywnych prowadzonych…
Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja – jak pomóc innym przed świętami?

Okres przedświąteczny to wyjątkowy czas, kiedy wszyscy jeszcze bardziej chcemy czynić…
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Co to jest badanie exit poll?

Sprawdź, skąd wiadomo jak wyglądają wyniki wyborów w dniu ich przeprowadzenia