BiologiaWiedzieć więcejZdrowie

Co to są choroby cywilizacyjne? Skąd się biorą?

Poznaj ich przyczyny, żeby móc im zapobiegać

Choroby cywilizacyjne to takie, których źródłem nie jest zakażenie (np. wirusem lub bakterią), a szybki rozwój cywilizacji przyczyniający się do niehigienicznego trybu życia. Choroby te występują przede wszystkim w społeczeństwach wysoko rozwiniętych i rozwijających się.

Choroby cywilizacyjne nie są wcale mniej groźne od tych wywoływanych przez lepiej lub gorzej znane nam patogeny (takie jak wirusy, bakterie, zarodniki pleśni i innych grzybów czy jad zwierząt).

Choroby cywilizacyjne – przyczyny

Przyczyny chorób cywilizacyjnych tkwią w pewnym sensie w nas samych. To bowiem społeczeństwa i ich dynamiczny rozwój przyczyniają się do powstawania dolegliwości określanych często mianem chorób XXI wieku. Choroby te rozprzestrzeniają się globalnie, mimo że nie są zakaźne. Najgorsze jest jednak to, że w ponad 80% przypadków doprowadzają do przedwczesnej śmieci.
Bezpośrednie przyczyny chorób cywilizacyjnych i społecznych to: brak ruchu, siedzący tryb życia, niezdrowa dieta, nadużywanie alkoholu i innych używek, brak odpoczynku, permanentny stres.
Pośrednie przyczyny tych chorób to: galopująca technologizacja i uprzemysłowienie, zanieczyszczenie środowiska, wszechobecny hałas, promieniowanie jonizujące, ogromna produkcja rakotwórczych śmieci.
Profilaktyka, czyli zapobieganie rozwijaniu się chorób cywilizacyjnych opiera się w dużej mierze na zmianie trybu życia i diety, większej uważności, nauce odpoczynku i wyprowadzce z wielkich aglomeracji.

Choroby cywilizacyjne – przykłady

Choroby cywilizacyjne XXI wieku rozwijają się różnie w dotkniętych nimi regionach świata. Nieco inaczej przedstawia się mapa tych chorób w USA, nieco inaczej w Polsce. Istnieje jednak szeroka grupa dolegliwości, które funkcjonują pod zbiorczą nazwą chorób cywilizacyjnych. Zalicza się do nich przede wszystkim:

  • choroby sercowo-naczyniowe takie jak zawał serca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, udary mózgu,
  • choroby przewodu pokarmowego jak choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refluks, choroby jelit,
  • choroby psychiczne – depresja, nerwica, anoreksja, bulimia, pracoholizm, alkoholizm, seksoholizm,
  • otyłość,
  • cukrzycę,
  • nowotwory.

Zobacz także:  Jak dbać o środowisko na dużą i mniejszą skalę?