GeografiaWiedzieć więcej

Co to jest deszcz, opad konwekcyjny i mżawka? Rodzaje i nazwy deszczu

Niewiele osób wie, że deszcz to pojęcie bardziej skomplikowane niż tylko spadające krople wody. Meteorolodzy wyróżniają różne rodzaje deszczu ze względu na źródło jego powstawania i intensywność. Dowiedz się, na czym polega różnica między opadem konwekcyjnym a deszczem wielkoskalowym.

Deszcz jest jednym z opadów atmosferycznych, docierającym do powierzchni ziemi pod postacią kropli wody, których średnica przekracza 0,5 mm. To niezbędny element natury, bez którego życie roślin, zwierząt i ludzi nie mogłoby istnieć.

Co to są deszcze zenitalne?

Niespotykanym w Polsce rodzajem opadu są deszcze zenitalne. To krótkie, ale bardzo intensywne opady ciepłego deszczu. Deszcze zenitalne są charakterystyczne dla terenów położonych blisko równika Ziemi, w tym w lasach równikowych. Ich nazwa pochodzi od pory dnia, w której występują, czyli zenitu (około godziny 12 czasu środkowoeuropejskiego).

Opady konwekcyjne a deszcz wielkoskalowy

Ze względu na zasięg opadów wyróżnia się deszcz konwekcyjny i wielkoskalowy. Deszcz wielkoskalowy powstaje w chmurach nimbostratus i stratus w związku z mieszaniem się ciepłych mas powietrza w atmosferze. Występuje na dużym obszarze jednocześnie (do setek kilometrów) przez kilka godzin, a jego natężenie nie zmienia się w czasie. Opad konwekcyjny z kolei to deszcz powstający z chmur cumulonimbus w rezultacie unoszenia się nagrzanego wilgotnego powietrza. Jest to opad o charakterze przelotnym, występujący na odcinku od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Może zawierać strefy bez deszczu.

Rodzaje opadów a intensywność deszczu

W zależności od intensywności, deszcz można podzielić na następujące grupy opadów:

  • lekkie – niewielki deszcz, podczas którego na ziemię dociera nie więcej niż 2,5 mm wody na godzinę;
  • umiarkowane – deszcz pomiędzy lekkim a silnym, kiedy na ziemię dociera między 2,5 mm a 7,5 mm wody na godzinę;
  • silne – intensywny deszcz, kiedy z nieba spada powyżej 7,5 mm wody na godzinę.

Wśród rodzajów deszczu wyróżnia się także mżawkę i virgę. Mżawka to opad, którego krople są mniejsze niż 0,5 mm. Virga zaś to opad, który nie dociera do ziemi ze względu na wcześniejsze parowanie (zamianę ze stanu ciekłego na gazowy) lub sublimację (zamianę ze stanu stałego na gazowy).

Zobacz także: Co to są i jak powstają kwaśne deszcze?