Język polski i literaturaWiedzieć więcej

Ares – grecki bóg wojny

Ares był jednym z dwunastu bogów zamieszkujących Olimp. Był patronem wojny i okrucieństwa z nią związanego, lubił nieczystą walkę i podstęp. Zobacz, co różni Aresa od Ateny, którą również uznaje się za boginię wojny i poznaj jego atrybuty.

Ares nie był lubiany zarówno przez innych bogów, jak i przez większość śmiertelników – ludzi. Rzymskim odpowiednikiem greckiego patrona wojny był Mars, który cieszył się jednak znacznie większym szacunkiem i był bliższy mitologicznej Atenie.

Kim był mitologiczny Ares?

Bóg Ares był synem Zeusa i Hery, od dziecka nie wykazywał jednak żadnych nadprzyrodzonych zdolności. Został oddany na wychowanie tytanowi, który uczył go jedynie technik walki. Aresowi tak bardzo spodobały się wszystkie zajęcia związane z przemocą, że uznał je za swój cel – tak też stał się bogiem wojny.
Ares był kochankiem zamężnej Afrodyty. Jej mąż, Hefajstos, przyłapał ich na zdradzie i ukarał, łapiąc w niewidzialną sieć i wystawiając na pośmiewisko całego Olimpu.

Bogowie wojny – Ares czy Atena?

Zarówno Ares, jak i Atena byli uznawani za bogów wojny, jednak starożytni Grecy postrzegali ich zupełnie inaczej. Atena była boginią mądrości i wojny sprawiedliwej, a także opiekunką największych greckich miast. Była też patronką wojennego rzemiosła. W przeciwieństwie do niej Ares związany był jedynie ze złymi stronami wojny, z jej okrucieństwem i zniszczeniem, podstępem i szpiegostwem. Patronował bezwzględnym dowódcom, wojownikom i krwawym walkom. W wojnie trojańskiej Atena i Ares znajdowali się po wrogich stronach, Ares jednak z zimną krwią zabijał wojowników zarówno z Troi, jak i Grecji.

Atrybuty Aresa – boga wojny

Ares nie był szanowany i czczony tak jak inni bogowie olimpijscy. Grecy woleli sprawiedliwą i mądrą Atenę. Z tego względu nie istnieje też wiele miejsc kultu Aresa, a o sympatii do niego świadczą jedynie wybudowane na jego cześć nieduże kapliczki, które znajdowały się głównie w Sparcie. Tam też składano Aresowi ofiary z ludzi. Atrybutami greckiego boga wojny są zbroja, tarcza i miecz.

Zobacz także:  Hefajstos – grecki bóg ognia, kowali i innych rzemieślników

Rys. Adobe Stock