AktualnościWiedzieć więcej

Polska Akademia Nauk – czy jej przyszłość jest zagrożona?

Polska Akademia Nauk od lat jest symbolem polskiej nauki, ogromnych dokonań polskich naukowców i niezależności ich myślenia. Dzisiaj jednak pojawiają się obawy, że może zostać zlikwidowana.

Strach przed likwidacją PAN wywołał plan powstania Narodowego Programu Kopernikańskiego prowadzonego przez Międzynarodową Akademię Kopernikańską. Rząd planuje powołanie tej nowej instytucji w ramach Nowego Ładu, by uczcić urodziny Mikołaja Kopernika. Wygląda jednak na to, że instytucja może konkurować z Polską Akademią Nauk. Według naukowców istnieje ryzyko, że PAN może stracić swoją pozycję, a nawet może zostać rozwiązana.   

Czym jest Polska Akademia Nauk?

Polska Akademia Nauk to instytucja naukowa, której podstawowym celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju nauki.

  • Instytucja ta została powołana w latach 50. ubiegłego stulecia, między innymi jako kontynuacja Polskiej Akademii Umiejętności.
  • Obecnie Polska Akademia Nauk skupia najwybitniejszych polskich naukowców z różnych dyscyplin.
  • Bardzo intensywnie PAN współpracuje także z naukowcami z zagranicy.
  • Siedziba główna mieści się w Warszawie, natomiast PAN Kraków, Gdańsk, Lublin, Łódź, Wrocław to oddziały regionalne.

Działalność Polskiej Akademii Nauk

Naukowcy skupieni w instytutach PAN podejmują przede wszystkim pracę naukową, swoją aktywnością przyczyniają się do upowszechniania nauki, poszerzania naszej wiedzy, także o kulturze narodowej. PAN prowadzi studia podyplomowe, a więc przeznaczone dla osób, które uzyskały tytuł magistra. Pod opieką naukowców z Polskiej Akademii Nauk można również napisać doktorat. Poza tym Akademia organizuje konferencje, sympozja, inicjuje i utrzymuje współpracę międzynarodową, a jej przedstawiciele zajmują stanowiska w najważniejszych dla nauki sprawach.

Czy PAN zostanie zlikwidowany?

Dyskusja wokół PAN toczy się już od jakiegoś czasu. Obecnie, po opublikowaniu przez rząd informacji o powołaniu Narodowego Programu Kopernikańskiego, prezes PAN, a także wielu innych naukowców zaczęło zwracać uwagę, że cele programu są tożsame z zadaniami PAN. To zaś rodzi obawy, że rząd chce zlikwidować Polską Akademię Nauk, zastępując ją nowym ciałem. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki dementują te pogłoski, wielu naukowców jednak w te zapewnienia nie wierzy.

Fot. Pixabay