Szanujemy prawo do prywatności oraz przestrzegamy prawa w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży dokłada wszelkich starań i dbałości o ochronę danych osobowych. Naszym założeniem jest że każdy Użytkownik korzystający z usługi i odwiedzający nasze strony chce czuć się w pełni bezpiecznie, dlatego też wprowadzone zostały systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu funkcjonalności serwisu, np. prezentacji, wysyłania wiadomości, przechowywania plików na swoim koncie dodatkowych: komentowania, wysyłania artykułów, pisania do wydawcy itp. Rejestracja nie jest obowiązkowa by móc korzystać z zasobów.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
• cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
• log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
• adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
• protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,
• strona profilowa – uruchomiona przez CREM specjalna strona za pomocą której każdy zapisany użytkownik może modyfikować podane o sobie informacje
– to należy przez nie rozumieć przybliżenie pojęć używanych w dokumencie a nie ich ścisła definicję.
Gromadzenie i wykorzystywanie informacji osobistych
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez CREM w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dodatkowo, adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zapisanie się do usług oferowanych przez serwisy wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły, miejscowość oraz informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Ochrona informacji
Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do WikiKIds.pl lub Zoomla.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez CREM z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępniane danych innym podmiotom
CREM na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
CREM  udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży, ul. Husarii 76/3, 02-951 Warszawa

Prawo wyboru
Użytkownicy mają możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać informacje o sobie. Rejestracja w WikiKids.pl oraz Zoomla.pl  jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Podejmujemy wszelkie starania by zapewnić jak najlepszą ochronę ale rozwój technologii oraz modyfikacje oferty CREM mogą spowodować zmiany w polityce ochrony prywatności, o których będziemy informować na tych stronach.

Jesteśmy otwarci na opinie, uwagi i pytania użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie Kontakt.