Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Co to jest samorząd terytorialny i jakie ma znaczenie?

Od samorządu, do samorządności i samodzielności

Samorząd terytorialny to władza publiczna, której zadaniem jest reagowanie na potrzeby i wspieranie rozwoju społeczności i gospodarki danego obszaru. Zasada samorządności jest jedną z podstaw ustroju Polski. Chodzi o to, by decyzje dotyczące spraw lokalnych nie zapadały w stolicy, lecz jak najbliżej – na szczeblu lokalnych społeczności.

Od lat 90-tych XX w. nasze państwo według terytorium podzielone jest na trzy stopnie: województwa, powiaty i gminy. Samorząd każdego szczebla funkcjonuje na zasadzie dwudzielności zadań. Jeden z organów pełni funkcję stanowiącą i kontrolująca, a drugi wykonawczą.

Gmina podstawową jednostką samorządu terytorialnego

Istnienie i funkcjonowanie samorządu terytorialnego regulowane jest Konstytucją naszego państwa. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, której sposób funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z Konstytucją gminę tworzą wszyscy jej mieszkańcy. Gmina ma w związku z tym największy wpływ na życie swoich mieszkańców, a zadaniem samorządu gminnego jest realizacja zadań o znaczeniu lokalnym, m.in. prowadzenie żłobków i szkół podstawowych, dbanie o czystość i porządek, pomoc osobom potrzebującym, utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie itp. Organem uchwałodawczym i kontrolnym jest Rada Gminy, a organem wykonawczym wójt.

Powiat i województwo jako jednostki samorządu terytorialnego

Powiat to jednostka samorządu drugiego stopnia, a swoim obszarem obejmuje przynajmniej 5 gmin i co najmniej 50 tysięcy mieszkańców. Najogólniej można powiedzieć, że wspiera gminy w trudniejszych zadaniach, których nie są w stanie wykonywać samodzielnie. Dzięki temu gmina i powiat wspólnie realizują wszystkie zadania dla społeczności lokalnej. Będzie to np. prowadzenie urzędów pracy, utrzymywanie dróg powiatowych czy ochrona przeciwpowodziowa. Władzę uchwałodawczą i kontrolną ma rada powiatu, a wykonawczą zarząd powiatu. 
Powiaty wchodzą w skład 16 województw, których zadania dotyczą już spraw strategicznych – planowania rozwoju regionalnego oraz podziału środków na realizację tych planów. Będzie to m.in. wydatkowanie środków unijnych, prowadzenie instytucji kultury czy szpitali. Co ważne, w województwie stykaja się dwa rodzaje administracji – rządowa i samorządowa. To od ich współpracy zależy rozwój województwa. Na czele tej jednostki samorządu terytorialnego stoi sejmik wojewódzki (władza uchwałodawcza) i zarząd województwa (władza wykonawcza).
 

Polecane artykuły
CiekawostkiRelacje społeczneZdrowie

Rekordy WOŚP i ciekawostki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzech dekad zbiera pieniądze dla…
AktualnościRelacje społeczne

31 Finał WOŚP. Jak zostać wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

WOŚP to jedna z najbardziej znanych organizacji niosących pomoc potrzebującym. Jej…
Relacje społeczne

Mowa ciała – co znaczą nasze gesty podczas spotkania lub randki?

Mowa ciała na randce mówi ogromnie dużo. Oczy, wzrok, uśmiech, gesty…