AktualnościBezpieczeństwo

Co to jest NATO? Jakie ma zadania?

Co to jest NATO? To sojusz między państwami z Europy i Ameryki Północnej o charakterze polityczno-wojskowym. Jego podstawowym celem jest zapewnienie mieszkańcom państw członkowskich bezpieczeństwa.

NATO to skrót od Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Już sama nazwa wskazuje na międzynarodowy, międzykontynentalny charakter tego sojuszu.

Co to jest NATO?

NATO to skrót od angielskiej nazwy North Atlantic Treaty Organization czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Najczęściej używa się jednak skrótu NATO lub określenia Sojusz Północnoatlantycki. Gdyby chcieć stworzyć definicję NATO, można byłoby powiedzieć, że jest to sojusz polityczno-wojskowy o charakterze międzynarodowym, w skład którego wchodzi obecnie 30 państw z Europy oraz Ameryki Północnej.

Powstanie NATOkiedy powstało NATO i dlaczego?

Utworzenie NATO wiązało się z potrzebą odpowiedzi na zwiększone ryzyko ataku militarnego ZSRR i państw satelickich na inne kraje europejskie lub USA. Geneza NATO i rok powstania tej organizacji ściśle więc wiąże się z sytuacją po II wojnie światowej. Sojusz Północnoatlantycki jako układ wojskowy został zawarty 24 sierpnia 1949 roku na mocy Traktatu, który został podpisany 4 kwietnia tego samego roku. Państwa założycielskie NATO to: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy. Obecnie jest znacznie więcej krajów należących do NATO. Jest wśród nich również Polska, która dołączyła do sojuszu w 1999 roku. Obecnie siedziba NATO mieści się w Brukseli.

Cele i zadania NATO

Wojska NATO zapewniają przede wszystkim ochronę państwom członkowskim. Dzieje się to również obecnie na terenie Polski. Prowokacje Białorusi w polegające na sprowadzeniu imigrantów i próbie przerzucenia ich na teren UE, a także koncentracja wojsk rosyjskich na Białorusi w pobliżu granic Polski, Litwy, Estonii, w związku z planowanym przez Putina atakiem Rosji na Ukrainę, doprowadziły do wysłania wojsk NATO do Polski, celem ochrony tzw. wschodniej flanki NATO.

Cele NATO to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa przez:

  • wsparcie dla rozwoju instytucji demokratycznych i pokojowego rozwiązywania konfliktów, 
  • zapewnienie środków obrony dla każdego państwa członkowskiego,
  • aktywną współpracę międzynarodową z innymi państwami, 
  • organizację misji wojskowych do państw, gdzie toczy konflikt zbrojny, aby zażegnać ten konfliktu.
  • organizację misji pokojowych NATO.